Xin bấm vào hình để xem


 

   

Quan điểm Đảng Vì Dân

Liệu Việt Nam có cần Dân Chủ Hoá?

  

Sự khác biệt về quan điểm, chủ trương, và ngay cả quyền lợi, đã dẫn đến những tranh luận sôi nổi dưới nhiều hình thức khác nhau trong những năm gần đây ở cả trong và ngoài nước, là “Liệu Việt Nam có cần dân chủ hoá?”

Đối với câu hỏi này, Đảng Vì Dân khẳng định ngay rằng: “Hơn lúc nào hết, Việt Nam đang rất cần được dân chủ hoá.”

Đọc thêm...
   

Đảng Vì Dân Việt Nam

Việt Nam vẫn còn thua Cao Miên và Miến Điện!

  

Việt Nam vẫn còn thua Cao Miên và Miến Điện!

 Lâm Thế Nguyên (ĐVD) 

Người Việt chúng ta vẫn thường tự hào về một lịch sử với bốn ngàn năm văn hiến, một quá trình chống ngoại xâm hào hùng và một ý chí vươn lên từ mọi nghịch cảnh. Nhưng hiện nay, chế độ chính trị nước ta vẫn còn chậm tiến hơn cả Cao Miên và Miến Điện!

Tại Cao Miên, dù bị quốc nạn diệt chủng bởi Khmer Đỏ và cuộc nội chiến hơn 10 năm sau đó, chế độ độc đảng của nước này cũng đã chấm dứt từ năm 1993 với một hiến pháp dân chủ và một chính phủ đa đảng. Trong 15 năm qua, đảng Nhân dân Cao Miên của ông Hun Sen nắm quyền hành ở thế thượng phong với đa số ghế Quốc hội, song các đảng đối lập vẫn có thể hoạt động hợp pháp tương đối tự do và được quyền đưa người tham gia Nội các. Với 6 tổ chức chính đảng tân lập và 4 chính đảng tham chính, nền dân chủ trẻ trên Vương quốc Cao Miên có nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.

Tại Miến Điện, cho dù nước này vẫn nằm dưới sự cai trị của một chế độ độc tài quân phiệt, song sinh hoạt đấu tranh dân chủ vẫn có sắc thái tự do nhiều hơn Việt Nam. Ít nhất, cho dù bị chế độ kiểm soát và hạn chế gắt gao, các đảng đối lập như “Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ”, “Liên đoàn Dân tộc Shan vì Dân chủ”, “Đảng Thống nhất Quốc gia”, v.v… vẫn đã có cơ hội để công khai hoạt động đấu tranh tại Miến Điện. Cuộc Tổng Tuyển Cử Quốc Hội năm 1990 cũng đã đặt một nền tảng dân chủ cơ bản cho nước này và bà Aung Sang Suu Kyi được thế giới nhìn nhận như là một người lãnh đạo nước Miến Điện, dù kết quả cuộc bầu cử không được nhà cầm quyền độc tài tôn trọng. Mặt khác, với hình ảnh cuộc biểu tình với hàng trăm ngàn sư sãi và dân chúng xuống đường công khai đòi hỏi cải cách kinh tế, chính trị và dân chủ vào tháng 9/2007, người ta thấy Miến Điện đã đi trước Việt Nam một số bước trong tiến trình dân chủ hoá đất nước của họ. 

Tại nước ta, sự bảo thủ và ích kỷ của đảng CSVN đã kềm hãm sự phát triển mọi mặt của đất nước. Với lý do cần có “ổn định chính trị” để phát triển kinh tế, bộ máy cầm quyền đã thẳng tay đàn áp và trù dập tất cả cá nhân, tổ chức đối lập, kể cả những người đấu tranh dân quyền một cách ôn hòa như ký giả Trương Minh Đức, sinh viên Đặng Hùng, v.v... Tệ hại hơn cả là dân oan biểu tình đòi công lý cũng bị đàn áp thô bạo và bắt bỏ tù vô cớ. Lý luận bảo thủ của đảng CSVN từ lâu đã không thuyết phục được ai, vì với sự một hiểu biết tối thiểu, mọi người đều biết là các quốc gia hùng mạnh mà Việt Nam đang làm bạn đều có thể chế dân chủ đa đảng. Như vậy, rõ ràng là đa đảng làm cho xã hội phát triển lành mạnh và tốt đẹp hơn độc đảng.

Vì chế độ độc đảng nên tình trạng độc tài, tham nhũng và lạc hậu vẫn tiếp tục hoành hành xã hội Việt Nam. Vì không có được cơ chế dân chủ đúng nghĩa để kiểm soát và chế tài bộ máy nhà nước, nên vô số tình trạng tiêu cực to lớn được dư luận báo động nhiều lần vẫn không có cách nào giải quyết được. 

Tự do kinh tế đã giải thoát đất nước Việt Nam khỏi nạn đói nghèo và giúp xã hội có cơ hội phục hoạt đáng kể. Thành quả đó đúng ra đã phải là một kinh nghiệm quý báu cho thành phần lãnh đạo Việt Nam, để từ đó, tìm kiếm giải pháp hoá giải các bế tắc chính trị của nước nhà một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Tiếc rằng đảng CSN đã không có đủ thiện chí và sự can đảm để thực sự đổi mới.

Đã đến lúc để nhân dân và những người tiến bộ trong đảng CSVN có thái độ mạnh mẽ với thành phần bảo thủ đang nắm quyền lãnh đạo đảng và nhà nước hiện nay. SựÏ đổi mới cần có của đảng CSVN là chấp nhận trao quyền lãnh đạo đất nước lại cho toàn dân.

 

01.10.2007

 

Đề cương Việt Nam Mới

Lộ trình Dân chủ hoá Việt Nam

 

Quan Niệm về Ý Nghĩa và Vai Trò Dân Chủ

Dân Chủ là một quan niệm tổ chức xã hội có khả năng đáp ứng nguyện vọng của đại đa số nhân dân, và ngăn ngừa những khuynh hướng lạm dụng quyền thế, bạo lực hay chuyên chế lãnh đạo, của một cá nhân, một đảng phái, hay một thế lực liên kết chính trị. 

Dưới thể chế dân chủ, người dân thực sự có quyền góp phần lãnh đạo quốc gia, cụ thể như bầu phiếu cho nội dung Hiến Pháp, chọn lựa thành phần lãnh đạo chính quyền các ngành, các cấp trong cả ba cơ chế hiến định: Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp. Đồng thời, người dân còn được quyền góp phần quyết định về những chánh sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hay sự sống của chính mình ở mỗi giai đoạn, hay khi có nhu cầu.

Mặt khác, Dân Chủ là một mô thức tạo nên sự thi đua làm tốt hơn, giữa những đoàn thể muốn được quần chúng tín nhiệm bầu phiếu cho thành viên của họ vào những chức vụ dân cử quan trọng. Hơn nữa, nó gạn lọc và đào thải một cách tự nhiên những thành phần, hay khuynh hướng, không còn thích hợp với nhu cầu xã hội và nguyện vọng của người dân.

Đọc thêm...
   

Lời Kêu Gọi của ĐVDVN

Thư gửi những người đang trăn trở cho vận nước!

Thư gửi những người đang trăn trở cho vận nước!

CHÀO BẠN!

Trong hai thập niên qua, sinh hoạt kinh tế thị trường ở nước ta đã tạo nên một số phát triển nhất định và Việt Nam được thế giới quan tâm, khích lệ. Tuy nhiên, vì chính sách quản lý sai lầm, tệ nạn tham ô lãng phí lan tràn, và sự lãnh đạo độc đoán chuyên quyền... những bất ổn vĩ mô đang tiếp tục chồng chất thêm mỗi ngày. Với hiện trạng này, các thành quả đạt được có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trong thế giới ngày nay, muốn "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" như các nước tự do, Việt Nam cần phải có thể chế dân chủ tam quyền phân lập và một chính phủ dân cử đa đảng.

Đất nước hết độc tài thì nạn tham nhũng mới có điều kiện ngăn chận một cách hiệu quả. Nhân dân được tự do thì mọi người mới có cơ hội vươn lên một cách công bằng. Hơn cả, muốn danh dự và chủ quyền nước ta không bị xâm phạm, Việt Nam cần có một chính quyền biết trân trọng lòng yêu nước của người dân và luôn đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết.

Nếu bạn đồng ý như trên, mời bạn cùng đồng hành đóng góp công sức xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng bạn:  ĐẢNG VÌ DÂN VIỆT NAM

Đường lối của Đảng Vì Dân là vận động sức mạnh nhân dân làm áp lực chuyển thể chế độ độc tài trở thành một chính thể dân chủ. Lập trường của Đảng Vì Dân là:

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER