Xin bấm vào hình để xem


 

   

Quan điểm Đảng Vì Dân

Vấn đề Việt Nam phải được giải quyết bởi người Việt Nam

    

Nước của ta tuy nhỏ nhưng ý chí độc lập của dân ta không nhỏ. Nhờ ưu điểm đó, đất nước và dân tộc ta đã tồn tại được sau nhiều cuộc ngoại xâm. Trong bối cảnh chính trị hiện nay, một lần nữa, tinh thần độc lập đang là một yếu tố vô cùng quan trọng cho tiến trình hoà giải dân tộc và dân chủ hoá đất nước

Ðối với vấn đề hoá giải các mâu thuẫn nội tại của dân tộc, yếu tính độc lập cần thiết để sự hoà giải sắp tới sẽ là kết quả thực tế của cảm thông, chứ không phải là từ những áp lực, sắp xếp nào đó của ngoại bang. Nói cách khác, các thành phần dân tộc chỉ có thể đối xử và chung sống hài hoà với nhau một khi những mâu thuẫn đã được hoá giải bằng cảm thông thực sự. Với bối cảnh chính trị hiện nay, sự cảm thông đó chỉ thành hình được qua một tiến trình trực tiếp đối thoại với tinh thần đoàn kết và xây dựng giữa các thành phần dân tộc. 

Đọc thêm...
   

Đảng Vì Dân Việt Nam

Một sự cảm thông với đồng bào Champa

Kể từ xa xưa, bản đồ thế giới đã được vẽ lại nhiều lần bởi nhu cầu thăng tiến của các dân tộc có ưu thế sức mạnh ở mỗi thời. Theo dòng lịch sử nhân loại, các hoàn cảnh lịch sử éo le đã đưa đẩy nhiều đất nước trở thành một phần lãnh thổ của nước khác. Một số dân tộc trên thế giới cũng đã lâm vào cảnh phải hoà nhập với các cộng đồng dân tộc có ưu thế hơn. Sự thay đổi bằng máu và nước mắt đó cũng đã xảy ra trong lịch sử Việt Nam, mà trường hợp Champa là một.

Champa là tên một vương quốc đã có mặt chính thức trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay từ thế kỷ thứ 2 (sau Công nguyên). Từ nhiều thế kỷ qua, văn hoá, tiếng nói, món ăn, trang phục Champa, v.v. đã hoà nhập một cách sâu xa vào nền văn hoá đa dạng của Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhiều lý do chính trị khác nhau, nhiều sử liệu cho thấy là tập thể đồng bào Chăm đã phải gánh chịu vô số đau thương, mất mát trong suốt chiều dài lịch sử. Giai đoạn được đối xử đàng hoàng nhất được đồng bào Chăm công nhận chỉ là thời kỳ sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hoà, qua các chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho người sắc tộc.

Dân tộc Champa đã chịu quá nhiều mất mát, đau thương ở giai đoạn trước và sau khi vương quốc này trở thành một phần lãnh thổ của nước Việt vào năm 1832. Chính sử Việt chưa ghi lại đầy đủ song số phận vương quốc và dân tộc Champa đã đi vào lịch sử bằng máu và nước mắt. Hiện nay, với nhân số còn lại vỏn vẹn chỉ có hơn 100 ngàn người đang sống trong cảnh rất khó khăn ở Ninh Thuận và Bình Thuận, cùng với khoảng vài chục ngàn người đang sống lưu vong rải rác ở các nước trên thế giới, cộng đồng người Chăm đã nhiều lần chính thức thỉnh nguyện nhà nước Việt Nam hãy ra lệnh cho chính quyền tỉnh Ninh Thuận chấm dứt các hành động cưỡng thu đất đai của người Chăm và tôn trọng văn hoá, cuộc sống của cộng đồng người bản địa này. Những người lãnh đạo cộng đồng Chăm ở nước ngoài đã cố gắng giữ một thái độ hết sức ôn hoà và phi chính trị trong các kiến nghị của họ. Điều đáng nói là người Chăm đã nhiều lần minh định là tập thể này hoàn toàn không có ý định đòi lại lãnh thổ đã bị mất đi bởi các hoàn cảnh lịch sử, và cũng không có ý định đòi quyền tự trị như một vài dư luận đã có. Có thể nói, tấm bản đồ Champa ghi các phần đất từ tỉnh Quảng Bình xuống đến Biên hoà chỉ có giá trị như là một dữ kiện lịch sử. Trong thực tế, nguyện vọng của các thế hệ Chăm ngày nay là được chính quyền Việt Nam, dù là ở chế độ nào, đều sẽ tôn trọng tập thể này như những người sắc tộc bản địa; được hỗ trợ việc bảo tồn nền văn hoá sâu dày của tổ tiên để lại; và được sống bình thường như tất cả người Việt thuộc mọi sắc tộc khác. Điều đáng tiếc là, cũng tương tự như thái độ đối với các cá nhân, đoàn thể đối lập ôn hoà người Kinh, Nhà nước Việt Nam hiện nay đã không có một thái độ đáp ứng biểu lộ được tình cảm và thiện chí đối với cộng đồng người Chăm nhỏ bé còn lại ở Ninh Thuận. Ngược lại, có nhiều sự khiếu nại cho thấy cộng đồng người Chăm ở Việt Nam đang bị cô lập, đồng hoá và dồn đẩy vào cảnh thiếu ăn, dốt chữ. Tình trạng này cộng với những định kiến trong quá khứ đã vô tình gây ra sự thiếu cảm thông giữa tập thể đồng bào Chăm và cộng đồng người Kinh. Vấn đề này gây ra một sự ngộ nhận rất nguy hiểm và cần được hoá giải một cách rốt ráo.

Dân tộc nào cũng có những giai đoạn thăng trầm. Nhưng với chiều hướng liên lập để sinh tồn của thế giới ngày nay, chúng ta cần nhìn những sai lầm, đau thương trong quá khứ như là bài học hơn là các yếu tố để nuôi dưỡng hận thù, mâu thuẫn. Hơn thế nữa, chúng ta còn phải tích cực tạo dựng sự hoà đồng và đoàn kết giữa các sắc tộc trong cộng đồng dân tộc Việt.

Lịch sử cho thấy, sự hội nhập của các sắc tộc thiểu số vào cộng đồng dân tộc Việt, dù là tự nhiên hay do hoàn cảnh lịch sử, cũng đã mặc nhiên tạo cho Việt Nam tính chất đa chủng tộc và đa văn hoá. Tập thể người Chăm nay đã trở thành một thành phần của dân tộc Việt Nam. Vương quốc Champa ngày nào cũng đã trở thành một phần của đất nước Việt Nam. Hơn nữa, Champa và nhiều sắc tộc khác còn là những dân tộc bản địa đã hiện diện ở các phần lãnh thổ Việt Nam ngày nay từ trước khi tổ tiên người Việt di cư xuống phương Nam.  

Trong bối cảnh thế giới hiện giờ, các quốc gia không còn bị cách biệt bởi ranh giới hay ngôn ngữ. Cùng lúc đó, tinh thần đa chủng tộc và đa văn hoá mỗi ngày được biểu dương nhiều hơn. Sự liên lập đang mỗi ngày được thành hình rộng lớn và sâu đậm hơn trong các lãnh vực nhân văn. Từ nhận thức đó, rõ ràng Việt Nam đã trở thành một tiểu hiệp chủng quốc, dung hợp nhiều nền văn hoá khác nhau -- một đặc tính mà mọi người Việt cần nỗ lực khai dụng và hãnh diện. Do đó, mọi sắc tộc cần nhìn và đối xử với nhau trong tinh thần anh em chung một đại gia đình dân tộc. Những thái độ phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc hay bài bác bản sắc văn hóa các sắc tộc thiểu số là hành động đi ngược lại tinh thần nhân bản và nhân quyền; dễ gây ra nguyên nhân cho những sự ảnh hưởng phức tạp của ngoại bang. Nó đồng thời cũng là thái độ thiếu văn minh trong chiều hướng tiến bộ của thế giới ngày nay. 

Chúng ta không thể đảo ngược lại được lịch sử nhưng chúng ta có thể giải quyết những mâu thuẫn còn lại ở hiện tại để có thể sống hoà đồng và đoàn kết ở tương lai. Tinh thần cảm thông và thương yêu chân thật sẽ là chất keo gắn bó những người Việt từ các sắc tộc khác nhau trong cộng đồng dân tộc Việt. Và đó sẽ là yếu tố xây dựng sự hài hoà, ấm no, tiến bộ của người Việt trong những tháng năm sắp tới.

Với quan điểm “Các cộng đồng sắc tộc sống trên đất nước Việt Nam đều là thành phần chính thức của dân tộc Việt Nam”, Đảng Vì Dân tôn trọng văn hoá, lịch sử và nguyện vọng của các tập thể đồng bào sắc tộc; và quan tâm đến cuộc sống, tâm tình và nguyện vọng của đồng bào các sắc tộc trên đất nước Việt như là người Việt. Riêng đối với tập thể đồng bào Chăm, Đảng Vì Dân nhận thấy có trách nhiệm nhiều hơn với tập thể này mỗi khi được hiểu biết thêm về văn hóa và lịch sử Champa.

Xin hãy xem nhau như anh em đồng bào, và xin hãy cùng nhau góp một bàn tay xây dựng niềm tự hào chung cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Công Bằng (ĐVDVN)

 

Đề cương Việt Nam Mới

Đại cương về Giải pháp #1

Giải Pháp #1 được dự trù cho trường hợp đảng CSVN vẫn nắm quyền lãnh đạo duy nhất, song đồng ý tương nhượng với các thành phần đối lập ở nội địa, và chấp nhận tiến trình dân chủ hoá đất nước qua cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do.

Giải Pháp #1 mang ba đặc tính tiêu biểu như sau:

  1. Không dẫn đến sự khủng hoảng chính trị, khả dĩ làm phương hại đến nền an ninh quốc gia;

  2. Không gây ra những xáo trộn nghiêm trọng có thể làm suy yếu sinh hoạt xã hội;

  3. Không gây trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của toàn dân.

Giải Pháp #1 của Lộ Trình Dân Chủ Hóa Việt Nam bao gồm bốn (4) điểm then chốt được đề nghị đưa ra để các phía liên hệ nghiên cứu và thương lượng, như sau:

  1. Xây Dựng Giải Pháp Chánh Trị: Đại diện Bộ Chính Trị đảng CSVN cùng các nhân vật, đoàn thể chính trị đối lập ở trong nước hội đàm và thương lượng về một số giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam.

  2. Thành Hình Hiến Pháp Lâm Thời: Tổ chức bầu cử “Hội Đồng Lập Hiến” để soạn thảo bản Hiến Pháp Lâm thời, làm nền tảng pháp lý cho tiến trình dân chủ hoá và ổn định xã hội.

  3. Tổ Chức Bầu Cử Địa Phương: Tổ chức bầu cử chính quyền địa phương các cấp, theo tinh thần bản Hiến Pháp mới.

  4. Tổ chức Tuyển Cử Quốc Gia: Tổ chức cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do cấp quốc gia, để bầu chọn thành phần lãnh đạo ba cơ chế Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp; với sự giám sát của quốc tế.

Đại cương về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu cơ bản của 4 điểm then chốt này là:

Đọc thêm...
   

Lời Kêu Gọi của ĐVDVN

Kính gửi những người lãnh đạo CSVN

Ngày 01 tháng 01 năm 2006

Kính gởi những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Thưa quý vị,

Chúng ta hãy đối thoại với nhau trên căn bản tình đồng bào.

Là những người có trách nhiệm hàng đầu, quý vị hiểu rõ hơn ai hết là chủ thuyết Cộng Sản đã thực sự tàn lụi trong lịch sử và tư tưởng nhân loại. Cùng lúc đó, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt trong giai đoạn lịch sử cận đại vừa qua.

Mặt khác, là những người đang lãnh đạo đất nước, quý vị thừa hiểu là xã hội nước ta ngày nay đang đứng trước một tình trạng đe dọa vô cùng nghiêm trọng. Nếu như tình trạng này không sớm được giải quyết thì Việt Nam khó lòng tránh khỏi nguy cơ của một cuộc xung đột đổ máu. Một khi máu đã đổ, xã hội sẽ rối loạn, chính quyền sẽ mất kiểm soát, và nhân dân sẽ lại lâm vào cảnh điêu linh.

Chúng tôi hiểu rằng với bối cảnh xã hội nước ta, bế tắc chính trị hiện nay rất phức tạp. Chỉ trong phạm vi nội bộ đảng CSVN của quý vị, những người tiến bộ cũng phải rất khó khăn để tồn tại và giữ được ảnh hưởng. Không ai muốn trở thành nạn nhân của một sự thay đổi. Tuy nhiên, thời gian và lịch sử sẽ không chờ đợi mãi.

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER