Xin bấm vào hình để xem


 

   

Quan điểm Đảng Vì Dân

Vấn đề Việt Nam phải được giải quyết bởi người Việt Nam

    

Nước của ta tuy nhỏ nhưng ý chí độc lập của dân ta không nhỏ. Nhờ ưu điểm đó, đất nước và dân tộc ta đã tồn tại được sau nhiều cuộc ngoại xâm. Trong bối cảnh chính trị hiện nay, một lần nữa, tinh thần độc lập đang là một yếu tố vô cùng quan trọng cho tiến trình hoà giải dân tộc và dân chủ hoá đất nước

Ðối với vấn đề hoá giải các mâu thuẫn nội tại của dân tộc, yếu tính độc lập cần thiết để sự hoà giải sắp tới sẽ là kết quả thực tế của cảm thông, chứ không phải là từ những áp lực, sắp xếp nào đó của ngoại bang. Nói cách khác, các thành phần dân tộc chỉ có thể đối xử và chung sống hài hoà với nhau một khi những mâu thuẫn đã được hoá giải bằng cảm thông thực sự. Với bối cảnh chính trị hiện nay, sự cảm thông đó chỉ thành hình được qua một tiến trình trực tiếp đối thoại với tinh thần đoàn kết và xây dựng giữa các thành phần dân tộc. 

Đọc thêm...
   

Đảng Vì Dân Việt Nam

Cuộc Hội Luận trên đài Saigon-Houston 900 AM

rhm_phongvan.gif - 4.42 Kb

Cuộc Hội Luận trên đài Saigon-Houston 900 AM

về buổi Văn Nghệ Kỷ niệm 4 Năm Ngày Thành lập Radio Hoa-Mai

 

Đề cương Việt Nam Mới

Mô thức Tổ chức Xã Hội Mới

Nhu cầu tái tổ chức xã hội

Việt Nam cần có một cuộc cách mạng xã hội thực sự phát xuất từ các tầng lớp nhân dân, đấu tranh cho quyền lợi thực tiễn của người dân và lấy tương lai của nhân dân làm cứu cánh phụng sự.

Muốn xây dựng một xã hội mới, Việt Nam cần được hướng về một lý tưởng thật sự gần gủi, tốt đẹp và thích hợp với truyền thống văn hóa dân tộc cũng như nguyện vọng của đại đa số quần chúng ở thời kỳ này. Lý tưởng đó là xây dựng một xã hội Dân Chủ Nhân Bản song song với tiến trình phát triển chung của đất nước. 

Trong chiều hướng chuẩn bị cho tương lai đó, Đảng Vì Dân xin được trình bày một số đề nghị xét thấy cần được thực hiện trong đường lối đối nội của Việt Nam trong thời gian tới. Những đề nghị này, tất nhiên, không bao gồm toàn bộ chánh sách đối nội của quốc gia mà chỉ là gợi ý cho một số chánh sách cần được quan tâm đặc biệt.

Đọc thêm...
   

Lời Kêu Gọi của ĐVDVN

Bà Con Dân Oan hãy tiếp tục biểu tình...

Bà Con Dân Oan Hãy Tiếp Tục Biểu Tình Khiếu Kiện

Kính thưa Bà Con Dân Oan các tỉnh thành,

Kể từ ngày nhà nước dùng vũ lực giải tán cuộc biểu tình khiếu kiện trước Văn phòng 2 Quốc Hội và áp giải bà con về tỉnh nhà vào đêm 18/7 rạng 19/7 đến nay, Uỷ Ban Nhân Dân các tỉnh đã không hề “giải quyết một cách thấu tình đạt lý cho bà con” như họ đã hứa. Ngược lại, cơ quan an ninh còn công khai tra vấn, hăm doạ, cô lập… nhiều Bà Con Dân Oan.

Đây là một thái độ thiếu thiện chí của Uỷ Ban Nhân Dân các tỉnh. Nó hoàn toàn đi ngược lại lời cam kết của các cán bộ lãnh đạo tỉnh khi tiếp xúc với Bà Con tại Văn phòng 2 Quốc Hội. 

Thưa Bà Con Dân Oan,

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER