Xin bấm vào hình để xem


 

   

Quan điểm Đảng Vì Dân

Đấu tranh quyết liệt trong tinh thần ôn hòa

Để giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công đang hoành hành, một tổ chức đấu tranh phải có định hướng rõ ràng. Đối với Đảng Vì Dân, muốn giải quyết những vấn đề bế tắc của đất nước và dân tộc ngày nay, chúng ta cần phải đấu tranh một cách quyết liệt trong tinh thần ôn hoà. Quyết liệt là dứt khoát phải chuyển thể chế độ độc tài toàn trị thành một chính thể dân chủ đa đảng. Ôn hòa là nhất quyết không quá khích cực đoan, không sử dụng bạo lực, và không trả thù báo oán.

Con đường đấu tranh quyết liệt trong tinh thần ôn hòa là một định hướng đấu tranh phù hợp với bối cảnh chính trị của nước ta ngày nay.

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER