Xin bấm vào hình để xem


 

   

Quan điểm Đảng Vì Dân

Hãy cùng bước qua thân phận nhược tiểu!

 

Bước vào thế kỷ 21, tầm vóc một quốc gia không còn mang ý nghĩa hạn hẹp của diện tích lãnh thổ. Trong thế giới ngày nay, khá nhiều nước với diện tích lãnh thổ nhỏ song lại có tầm vóc quan trọng không kém gì những nước lớn. Ý chí vượt thắng thử thách đã giúp cho những nước này vươn lên những vị trí được cả thế giới phải nể trọng. Nhìn lại nước nhà, chúng ta phải tự hỏi: Đã đến lúc để Việt Nam ta bước qua thân phận nhược tiểu hay chưa?

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER